อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่จะไม่ทำเอาท่านเป็นโรคเหน็บชา

เพราะว่าผู้ที่เป็นโรคเหน็บชาจะมีสาเหตุที่ขาดวิตามินบี ๆ ซึ่งจะมีมากในข้ากล้อง หรือจะเป็นเนื้อสัตว์ ไข่แพง ตับ และไต่ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง โดย อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่ตำ เช่น ข้าวที่ได้ถูกสีจนเป็นสีขาว หรือว่าผู้ที่ได้มีการเลือกทานอาหาร  อย่างเช่น คุณไม่รับประทานเนื้อสัตว์ คงเกิดจากในการขาดวิตามินบี 1 และนอกจากนี้ในการกินอาหารที่มีสารที่ทำลายตัววิตามินบี 1 เช่น เมี่ยง หรือจะเป็นหมากพลู 

 
อาหารที่มีวิตามินบี
เพราะว่าหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ก็จะมีการเป็นเหตุให้เกิดภาวการณ์ขาดวิตามินบี 1 ได้ ซึ่งอาการภายในการขาดวิตามินบี 1 จะอาจมีการแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มร่วมกัน เป็นอาการทางระบบประสาทพร้อมทั้งทางระบบหัวใจ  โดยทางระบบประสาทจะมีอาการที่อ่อนเปลี้ยเพลียแรง เหนื่อยได้ง่าย พร้อมทั้งเบื่ออาหาร ส่วนผู้ที่ป่วยเป็นโรหัวใจล้มเหลว ก็จะรู้สึกหอบเหนื่อย มีการปัสสาวะน้อยลง และรู้สึกแบบแปล๊บ ๆ บางท่านอาจจะเป็นคริว ก็เป็นได้ จึงต้องหาอาหารที่มีวิตามินบี เพื่อที่จะช่วยเป็นโรคต่าง ๆ  ให้กับคุณได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นอาหารแต่ละประเภทที่ได้รับประทาน ก็ต้องมีการศึกษาพร้อมกับทำการตรวจทานให้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถไม่เป็นโรคขาวิตาบี 1 ได้
 
เพราะเช่นนั้น อาหารที่มีวิตามินบี ล้วนแล้วจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเสี่ยงกับการเป็นโรคได้ และยังจะสามารถช่วยดูแลสุขภาพอนามัยทางด้านร่างกายให้มีความแข็งแรง  และไม่เป็นโรคเหน็บชาที่ทุกคนค่อนข้างเคยเป็นอยู่กันบ่อยๆ พร้อมทั้งนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่น่าสนใจ