Tag: ฟอกอากาศในห้องนอน

ต้นไม้ฟอกอากาศภายในห้องนอนด้วยสถานที่ท่านพักผ่อนในเวลากลางคืน

ในตอนนี้ทุกคนมักรักต้นไม้ และผู้คนส่วนใหญ่มักมีการปลูกต้นไม้ประดับไว้ในพร้อมทั้งนอกบ้าน ต้นไม้เป็นตัวช่วยเหลือที่จะทำให้คอยฟอกอากาศเปลี่ยนเป็นออกซิเจน ที่ได้เปรียบเสมือนกับปอด ของโลกภายในการสังเคราะห์แสง พืชส่วนมากจะมีการทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงภายในกลางวัน  จึงได้มีการฟอกอากาศในห้องนอนได้ในเวลากลางคืน แต่มีพืชบาประเภทที่จะสามารถดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์ภายในช่วงค่ำคืนแทนเป็นการสังเคราะห์แสงแบบที่เป็นกรดเผาผลาญของ Crassulacena   นับได้ว่าการฟอกอากาศภายในห้องนอน ด้วยพืชสามประเภทที่มีความเหมาะสมภายในการวางไว้ในห้องนอน ที่จะช่วยให้ท่านหลับสนิทได้ ถ้าอย่างนั้นมาดูกันเลย ก็จะมีต้นไม้แมงมุม หรือว่าเรียกว่าต้นเศรษฐีเรือนใน เป็นพืชชนิดนี้ที่มีความเหมาะสมในการ ฟอกอากาศในห้องนอน เป็นอย่างมาก ในการทดสอบขององค์การ ได้มีการพบว่ามีพืชประเภทนี้ที่มีความบริสุทธิ์ถึง 90 เปอร์เซ็นกันเลย ที่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่ำ พร้อมกับจะมีการคอยให้สารเคมีประเภทฟอร์มาลดีไฮด์ที่ได้มักเป็นส่วนผสมภายในผลิตภัณฑ์ทางครัวเรือ อย่างเช่นผ้าเคลือบ หรือว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งอื่น ๆ ในบ้านของท่านเอง… Read more »