Tag: ห้ามทารกกินนมข้นหวาน

ห้ามเด็กอ่อนกินนมข้นหวานเมื่อค้นเจอว่าขาดสารอาหาร

เพราะว่าน้ำนมแม่ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสารอาหารที่มีมากมายกันเลย ไม่เหมือนกับนมข้นหวาน ที่ค่อนข้างไม่สามารถมาทดแทนเป็นนมแม่ได้เหมือนกัน แต่ก็ได้มีข่าวคราวออกมาเมื่อวันที่ 11 กันยายน ได้มีเพจตัวอย่าง มีการโพสต์เตือนถึงความรุนแรงของนมข้นหวาน ห้ามทารกกินนมข้นหวาน เด็ดขาด เพราะว่าจะขาดสารอาหาร ซึ่งข่าวที่ได้ออกมานั้นจะเป็นเรื่องจริง  หรือไม่จริง แต่แม่อย่างเราล่ะก็ ไม่ควรให้ลูกน้อยได้กินนมข้นหวานเด็ดขาด   นับได้ว่านมแม่ย่อมมีคุณประโยชน์มากกว่านมข้นหวานอย่างแน่แท้ เพราะว่านมข้นหวานไม่มีสารอาหารที่จะช่วยให้น้อยมีการเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง ทางที่ดีบิดามารดาควรให้ลูกน้อยดื่มนมจากแม่จะเป็นอาหารที่ดีที่สุดกันเลย ถ้าท่านรักลูกก็ควรเลือกสิ่งที่ดี ๆ ที่มีคุณประโยชน์ให้กับเขาได้นั่นเอง เมื่อท่านเองเป็นแม่คนหนึ่งที่มีความต้องการอยากจะให้ลูกมีความแข็งแรง พร้อมกับไม่เป็นโรคภัยต่าง ๆ ก็ต้องให้รับประทานนมแม่ดีที่สุดแล้ว ซึ่งนมแม่เองมีสารอาหารที่ครบบริบูรณ์ ห้ามทารกกินนมข้นหวาน ที่จะสามารถต่อต้านภัยหลากหลาย… Read more »