Tag: อาหารที่มีวิตามินบี

อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่จะไม่ทำเอาท่านเป็นโรคเหน็บชา

เพราะว่าผู้ที่เป็นโรคเหน็บชาจะมีสาเหตุที่ขาดวิตามินบี ๆ ซึ่งจะมีมากในข้ากล้อง หรือจะเป็นเนื้อสัตว์ ไข่แพง ตับ และไต่ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง โดย อาหารที่มีวิตามินบี 1 ที่ตำ เช่น ข้าวที่ได้ถูกสีจนเป็นสีขาว หรือว่าผู้ที่ได้มีการเลือกทานอาหาร  อย่างเช่น คุณไม่รับประทานเนื้อสัตว์ คงเกิดจากในการขาดวิตามินบี 1 และนอกจากนี้ในการกินอาหารที่มีสารที่ทำลายตัววิตามินบี 1 เช่น เมี่ยง หรือจะเป็นหมากพลู    เพราะว่าหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ก็จะมีการเป็นเหตุให้เกิดภาวการณ์ขาดวิตามินบี 1 ได้ ซึ่งอาการภายในการขาดวิตามินบี 1… Read more »