Tag: โรคไขมันพอกตับ

โรคไขมันพอกตับ ที่เป็นภัยเงียบ แต่ว่าสิ่งนี้คงจะช่วยท่านได้

เพราะว่าฝรั่งเขาก็ได้มีนิยาจั๊งก์ฟู้ดว่าเป็นอาหารรสชาติดี แคลอรีสูง แต่ว่าคุณค่าทางด้านอาหารมีน้อยมาก หรือว่าไม่มีคุณค่าทางด้านอาหารกันเลย ทั้งที่ผู้บริโภคก็ได้รู้กันมานานว่า อาหารขยะหวานมันเค็ม แคลอรี่สูงเหล่านี้ ที่เกิดโรคอ้วน ซึ่งเริ่มเป็นกันมากตั้งแต่วัยเด็ก  เพราะใช้กลยุทธ์ทางด้านการตลาด สร้างค่านิยมเป็นแฟชั่นภายในการบริโภค โดยไม่มีการควบคุมของการโฆษณา วัฒนธรรมทางด้านผู้บริโภคอาหารขยะ จึงได้มีการก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอนามัยมากมายในยุคนี้กันเลย สำหรับโรคอ้วน ที่มีตัวเลขดัชนีมวงกายมากกว่า 25 ปีขึ้นไปไม่เพียงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการเกิดโรคไขมันพอกตับ ด้วย   ถือได้ว่า โรคไขมันพอกตับ เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์แค่นั้น ซึ่งก็เป็นความจริงครึ่งหนึ่ง เพราะ ร้อยละ 57.7 ของผู้ดื่มเหล้าเป็นประจำจะเกิดภาวะไขมันพอกตับที่ได้เกิดจากพิษสุราเรื้อรัง เพราะคนที่ไม่เคยดื่มเหล้าเลย… Read more »