Tag: ไขมัน

ไขมันบางชนิดมีดี ที่ตัวท่านเองก็ต้องรับประทาน

เพราะผู้ที่รักสุขภาพมักจะมีการดูแลตัวเองเป็นอย่างดีกับการควบคุมน้ำหนัก หรือลดความอ้วนแต่ส่วนใหญจะกลัว ไขมัน หลากหลายคนมีการเลือกรับประทานที่มีไขมัน แต่ไขมันนั่นก็มีการอยู่ในอาหารหลัก5 หมู่กันเลย ซึ่งเป็นสารอาหารที่ต้องมีการรับประทานกันอยู่เป็นประจำกันเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก สำหรับร่างกายคนเรานั่นเอง จึงต้องมีการกินเข้าไปกันอีกด้วย  เมื่อระบบอวัยวะมากมายของระบบสมองก็ย่อมมีความสำคัญ   นับได้ว่า ไขมัน นั้นดี เป็นไขมันอิ่มตัวที่มีความหนาแน่นเป็นอย่างมาก จึงได้มีการถูกจัดว่าไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยเฉพาะสำหรับหลอดเลือดแดง เพราะว่าไขมันดีก็จะป้องกันให้ไขมันไม่ดีไปทำการสะสมอยู่ภายในหลอดเลือดแดง แต่ถ้าอยู่ภายในระดับไขมันและในเลือดต่ำ เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มโอกาสของภาวะของเลือดแดงนั้นแข็งตัว พร้อมทั้งจะก่อให้เกิดอาการป่วยได้ทันทีแต่ถ้าว่าเป็นโรคที่ไม่ติดต่อแบบเรื้อรัง   เพราะเช่นนั้นคุณเองจะต้องมีการดูแลสุขภาพเป็นประจำ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไม่โรคต่าง ๆ กันได้เลย ยิ่งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยล่ะก็   เพราะเช่นนั้นไขมันก็ย่อมมีความสำคัญเหมือนกัน… Read more »